Dyrekcja

p.o. Dyrektor ZSiPKZ w Zgierzu

mgr Robert Podgórski

Wicedyrektor WODN w Zgierzu

mgr Anna Cain